Service

WiNPRO tilbyder serviceeftersyn på alle anlægstyper.
Det gælder naturligvis både service af komfortventilation samt brandventilation.

Service af komfortventilation og brandventilation

Inspektion, lovpligtigt eftersyn og service af komfortventilation og brandventilationsanlæg

Service af komfortventilation og brandventilation

Hvorfor er serviceeftersyn en god ide?
En installation af et brandventilationsanlæg er god forudsætning for en øget personsikkerhed samt hindring af brandudbredelse og en stor hjælp til redningsberedskabet. Et regelmæssigt service sikrer, at dit anlæg fungerer optimalt. Ved regelmæssigt service sikres der, at anlægget er fuldt funktionsdygtigt, hvis der skulle opstå en brand. Derved sikres flugtveje for personer på lokaliteten. Servicevognen har altid de fornødne vitale dele på lager, og anvender kun originale og godkendte dele for at sikre anlæg og funktionalitet.

Skræddersyet serviceeftersyn til dine behov
WiNPRO ApS tilbyder en serviceaftale. Der er et krav, i henhold til byggereglement, om et lovpligtig eftersyn af dit brandventilations anlæg en gang om året. Ved indgåelse af en serviceaftale, er du sikret at fristen overholdes, og du slipper hermed for selv at skulle holde styr på, hvornår det igen er tid til et årligt eftersyn. Vi klarer det for dig. Alle anlæg inspiceres efter gældende regler for det enkelte anlæg. Vi sørger desuden for, at servicebog og servicemærkater på anlægget altid er opdaterede og ajourførte. Det er derfor vigtigt med et serviceeftersyn.

Lovpligtigt eftersyn

af anlæg til brandventilation

WiNPRO ApS har mange års erfaring med servicering og eftersyn af brandventilation. En inspektion af dit brandventilationsanlæg omfatter en gennemgang af dit brandsikringsanlæg med henblik på drift, placering og vedligehold. Serviceeftersynet består af flg.: