Brandventilation

Brandventilationen er en god forudsætning for en øget
personsikkerhed samt hindring af brandudbredelse. Det er tilmed en stor
hjælp til redningsberedskabet.

Termisk brandventilation​

Rådgivning til brandventilation, installation og servicering

Professionel installation af brandventilation

Brandventilationer og sikkerhed
Brandventilationer kan redde menneskeliv ved at friholde flugtveje for røg. Det er vigtigt, at have hensigtsmæssige og fungerende brandventilationer, såfremt du vil sikre bygningen og personsikkerheden den bedst tænkelige forudsætning for mindst mulig skade.

Professionel installation
Vi tilbyder at installere din næste brandventilationsanlæg. Vi rådgiver vores kunder til det rette valg af brandtekniske installationer. Vi har mange års erfaring med brandventilation, og i dialog kan vi finde frem til den rette løsning for dig. Overvejer du etablering af brandventilation, tag da kontakt.

WiNPRO
WiNPRO tilbyder vores kunder en aftale for lovpligtigt serviceeftersyn af brandventilationer. Det er din sikkerhed og garanti for optimal funktion.

ABV

Brandventilation

Termisk

Røgudluftning

Brandventilation

Elevator

Vores spidskompetence

Termisk brandventilation

Formål med brandventilationer:

 • At øge personsikkerheden i en bygning i brand
  ​Brandventilationen skal sikre flugtveje og adgangsveje i bygningen ved at udlufte og bortlede røg og varme, så personer kan benytte disse uden kritisk påvirkning. ​Denne type anlæg skal der laves en brandteknisk dimensionering i projekteringsfasen
 • At sikre, at vitale bygningsdele ikke påvirkes kritisk ved brand
  ​Udluftning af røg og varme sikrer, at bygningsdele bevarer deres bæreevne så længe som muligt. Herved minimeres materielle skader på bygning og interiør
 • At hindre brandudbredelse i bygningen
  Brandventilationen skal aflaste større rum for røg og varme så brandens omfang begrænses så meget som muligt. Brandventilationen sikrer dermed, at redningsberedskabet har de bedst mulige arbejdsbetingelser.
 • At sikre optimale indsatsmuligheder for redningsberedskabet
  Røgudluftning etableres til bortfjernelse af brandrøg i en bygning. Røgudluftning sikrer at farlige røggasser fjernes, at sigtbarheden øges, og at risikoen for korrosionsskader nedsættes. Røgudluftning sikrer dermed forbedring af indsatsmulighederne for redningsberedskabet samt udluftning efter en brand.